AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn chỉnh khái niệm sau: "Dẫn truyền thần kinh là khả năng..." :

  • A. Tiếp nhận các kích thích
  • B. Phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh
  • C. Lan truyền xung thần kinh theo một chiều nhất định từ nơi phát sinh hoặc nơi tiếp nhận về thân noron và truyền đi dọc theo sợi trục
  • D. Tiếp nhận các kích thích và phản ứng lại các kích thích bằng hình thức phát sinh xung thần kinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Có hai kiểu dẫn truyền thần kinh là dẫn truyền trên sợi thần kinh có bao mielin và dẫn truyền trên sợi thần kinh không có bao mielin.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>