• Câu hỏi:

  Cơ thể người có bao nhiêu đôi xương sườn:

  • A. 10 đôi
  • B. 11 đôi
  • C. 12 đôi
  • D. 13 đôi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mỗi người có 12 cặp xương sườn trong đó có 9 đôi một đầu găn với đốt sống và một đầu gắn với xương ức tạo thành lồng ngực khép kín còn 3 đôi cuối về phía dưới thì chỉ gắn với đốt sống.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC