AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một cung phản xạ gồm đầy đủ các thành phần sau:

  • A.

   Nơron hướng tâm, nơron li tâm, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

  • B.

   Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản ứng

  • C.

   Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan thụ cảm, cơ quan phản xạ

  • D.

   Nơron hướng tâm, nơron li tâm, nơron trung gian, cơ quan phản xạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đường đi của một cung phản xạ: Nơron hướng tâm → nơron li tâm → nơron trung gian → cơ quan thụ cảm → cơ quan phản ứng.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>