AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong cơ thể có các loại mô chính:

  • A. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô thần kinh
  • B. Mô cơ, mô mỡ, mô liên kết và mô xương
  • C. Mô cơ, mô biểu bì, mô liên kết và mô thần kinh
  • D. Mô cơ, mô xương mô liên kết và mô thần kinh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cơ thể người có 4 loại cơ chính là mô biểu bì, mô liên kết, mô cơ và mô thần kinh.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>