YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Thành phần của máu gồm:

  • A. Nước mô và các tế bào máu
  • B. Nước mô và bạch huyết
  • C. Huyết tương và bạch huyết
  • D. Huyết tương và các tế bào máu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Máu gồm huyết tương và các tế bào máu: hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA