AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Loại tế bào máu làm nhiệm vụ vận chuyển O2 và CO2 là:

  • A. Bạch cầu
  • B. Hồng cầu
  • C. Tiểu cầu
  • D. B và C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Tế bào hồng cầu có chứa sắc tố hemoglobin có khả năng kết hợp với O2 và CO2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>