AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bố có nhóm máu A, có 2 người con, 1 người có nhóm máu A, một người có nhóm máu O. Người con nào có huyết tương làm ngưng kết hồng cầu của bố:

  • A. Người con có nhóm máu A
  • B. Người con có nhóm máu O
  • C. Cả hai người con
  • D. Không có người con nào

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vì huyết tương trong nhóm máu O có kháng thể α và ß còn hồng cầu của nhóm máu A có kháng nguyên A, kháng nguyên này ngưng kết với kháng thể ß.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>