YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Mạch đổ máu trực tiếp vào tâm nhĩ phải của tim là:

  • A. Tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch chủ dưới
  • B. Động mạch phổi
  • C. Động mạch chủ
  • D. Tĩnh mạch chủ trên và tĩnh mạch phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tâm nhĩ phải là nơi nhận máu từ các tĩnh mạch chủ, đây là máu nghèo oxi (máu đỏ thẫm).

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20548

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA