• Câu hỏi:

  Nơi trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường ngoài là:

  • A. Khoang mũi
  • B. Thanh quản
  • C. Khí quản và phế quản
  • D. Phổi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trong phổi có chứa các phế nang, đây là nơi trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC