AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở khoang miệng, thức ăn được biến đổi về mặt cơ học:

  • A. Làm nhuyễn và nhào trộn với pepsin
  • B. Cắn xé, làm nhuyễn và nhào trộn với amilaza
  • C. Cắn xé, vo viên và nhào trộn với amilaza
  • D. Cắn xé, vo viên và tẩm dịch vị

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ở khoang miệng chỉ có enzim amilaza và tại đây thức ăn được nhào trộn và làm nhuyễn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>