AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Xét phản ứng  giữa hai chất sau:

  1. CH3COOH + CaCO3

  2. CH3COOH + NaCl

  3. C2H5OH + Na

  4. C2H4 + H2O

  Phản ứng nào không xảy ra được là

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>