AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết các phương trình hóa học thực hiện dãy biến hóa sau: (ghi rõ điều kiện- nếu có)

  Lời giải tham khảo:

  1, C6H12O6   →  2C2H5OH  + 2CO2   (men rượu, 30-35oC)

  2, C2H5OH  + O2 → CH3COOH + H2O  (Men giấm)

  3, C2H5OH  + CH3COOH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O  ( đk: H2SO4 đặc, to)

  4, CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OH   ( đk: nhiệt độ)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>