RANDOM
 • Câu hỏi:

  Phản ứng hóa học đặc trưng của metan là:

  • A. Phản ứng thế.
  • B. Phản ứng cộng.
  • C. Phản ứng oxi hóa – khử.  
  • D. Phản ứng phân hủy.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA