AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hoàn thành các câu sau đây bằng cách điền những từ thích hợp vào chỗ trống:

  a) Chất béo .(1).. tan trong nước nhưng .(2).. trong benzen,dầu hỏa.

  b) Phản ứng xà phòng hóa là phản ứng   .(3).. este trong môi trường .(4).. tạo ra .(5)... và .(6)..

  c) Phản ứng của chất béo với nước trong môi trường axit là phản ứng .(7)... nhưng không phải là phản ứng .(8)..

  Lời giải tham khảo:

  a,  (1) Không;   (2) tan.

  b,  (3) Thủy phân;   (4) Kiềm;   (5) Glixerol;  (6) Muối của các axit béo.

  c,  (7) Thủy phân;   (8)  Xà phòng hóa.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>