AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trình bày phương pháp hóa học nhận biết các chất lỏng không màu bị mất nhãn sau đựng riêng biệt: Rượu etylic, axit axetic, dd glucozơ, dd saccarozơ

  Lời giải tham khảo:

  Trích ở mỗi chất lỏng một ít hóa chất đựng vào 4 ống nghiệm làm mẫu thử:

  - Nhận biết axit axetic bằng quỳ tím chuyển đỏ

  - Nhận biết glucozơ bằng Ag2O trong NH3 có kết tủa Ag

  - Đốt cháy với ngọn lửa xanh là rượu etylic

  - Chất còn lại không có phản ứng gì là saccarozơ

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>