YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Xác định: Ở Việt Nam có mấy nhóm cây trồng phổ biến được đề cập đến?

  • A. 2
  • B. 4
  • C. 6
  • D. 7

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng: C

  Giải thích: Ở Việt Nam có 6 nhóm cây trồng phổ biến được đề cập đến:

  + Nhóm cây lương thực

  + Nhóm cây lấy củ

  + Nhóm cây ăn quả

  + Nhóm cây rau, đỗ các loại

  + Nhóm cây công nghiệp

  + Nhóm hoa và cây cảnh

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414497

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON