YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Làm đất và cải tạo đất gồm mấy công việc chính?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích: Làm đất và cải tạo đất gồm 4 công việc chính:

  + Cày, bừa

  + Lên luống hoặc đắp mô

  + Bón phân

  + Bón vôi

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414537

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON