YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nội dung bước 3 của quy trình chuẩn bị hạt giống là?

  • A. Lựa chọn giống để gieo trồng
  • B. Xử lí giống trước khi gieo trồng
  • C. Kiểm tra số lượng hạt giống/ cây con
  • D. Cả 3 đáp án trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng: C

  Giải thích: Chuẩn bị hạt giống gồm có 3 bước:

  + Bước 1: Lựa chọn giống để gieo trồng

  + Bước 2: Xử lí giống trước khi gieo trồng

  + Bước 3: Kiểm tra số lượng hạt giống/ cây con

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414546

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON