YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy cho biết: Người lao động làm việc trong lĩnh vực trồng trọt cần có mấy phẩm chất và năng lực chính?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng: C

  Giải thích: Người lao động làm việc trong lĩnh vực trồng trọt cần có 3 phẩm chất và năng lực chính:

  + Có kiến thức

  + Có kĩ năng

  + Có trách nhiệm, yêu nghề, cần cù và đủ sức khỏe

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414487

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON