YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng: Quy trình giâm cành gồm có mấy bước?

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích: Quy trình giâm cành gồm có 4 bước:

  + Bước 1: Chuẩn bị giá thể giâm cành

  + Bước 2: Chuẩn bị cành giâm

  + Bước 3: Giâm cành vào giá thể

  + Bước 4: Chăm sóc cành giâm

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414569

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON