YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho biết: Thu hoạch cây trồng có bước nào?

  • A. Kiểm tra sản phẩm cây trồng
  • B. Tiến hành thu hoạch
  • C. Cả A và B đều đúng
  • D. Cả A và B đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án đúng: C

  Giải thích: Thu hoạch cây trồng gồm 2 bước:

  + Bước 1: Kiểm tra sản phẩm cây trồng

  + Bước 2: Tiến hành thu hoạch

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414567

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON