YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn ý đúng khi nói về đặc điểm cơ bản của kĩ thuật viên lâm nghiệp?

  • A. Làm việc liên quan đến nghiên cứu, cây trồng, canh tác, chăm sóc, bảo tồn và khai thác sản phẩm từ cây trồng.
  • B. Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng
  • C. Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng
  • D. Làm việc liên quan đến cây rừng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án đúng: D

  Giải thích:

  + Nhà trồng trọt: Làm việc liên quan đến nghiên cứu, cây trồng, canh tác, chăm sóc, bảo tồn và khai thác sản phẩm từ cây trồng.

  + Nhà nuôi cấy mô: Làm việc liên quan đến nhân giống cây trồng

  + Nhà bệnh học thực vật: Làm việc liên quan đến bảo vệ cây trồng

  + Kĩ thuật viên lâm nghiệp: Làm việc liên quan đến cây rừng

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 414482

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON