ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hỗn hợp X gồm Al2O3, Ba, K (trong đó oxi chiếm 20% khối lượng của X). Hòa tan hoàn toàn m gam X vào nước dư, thu được dung dịch Y và 0,022 mol khí H2. Cho từ từ đến hết dung dịch gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vào Y, thu được dung dịch Z (chỉ chứa muối clorua và muối sunfat trung hòa) và 2,958 gam hỗn hợp kết tủa. Giá trị của m là

  • A. 3,090. 
  • B. 3,600. 
  • C. 3,912. 
  • D. 4,422.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt a, b, c là số mol Ba, K, Al2O3

  → mO = 16.3c = 20%(137a + 39b + 102c) (1)

  nH2 = a + 0,5b = 0,022 (2)

  Z chứa SO42-  (0,018 - a), Cl- (0,038), K+ (b), Al3+ (x)

  BTDT cho Z : 2(0,018 - a) + 0,038 = b + 3x (3)

  mkết tủa = 233a + 78(2c - x) = 2,958 (4)

  Từ (1)(2)(3)(4) ⇒ a = 0,006; b = 0,032; c = 0,015; x = 0,01 ⇒ m = 3,6

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON