ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Polime nào sau đây điều chế bằng phản ứng trùng hợp?

  • A. Poli (phenol-fomanđehit).
  • B. Poli etilen. 
  • C. Poli (hexametylen ađipamit). 
  • D. Cao su lưu hóa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Poli etilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65498

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF