ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tiến hành các thí nghiệm sau:
  (a) Dẫn khí CO đi qua FeO nung nóng.
  (b) Đốt miếng Mg rồi nhanh chóng cho vào hỗn hợp gồm Al và Fe2O3.
  (c) Điện phân dung dịch NaCl (điện cực trơ, màng ngăn).
  (d) Nung AgNO3 ở nhiệt độ cao.
  Số thí nghiệm thu được sản phẩm đơn chất kim loại sau phản ứng là

  • A. 4
  • B. 3
  • C. 1
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  (a) CO + FeO → Fe + CO2

  (b) Al + Fe2O3 → Al2O3 + Fe

  (c) NaCl + H2O → H2 + Cl2 + NaOH 

  (d) AgNO3 → Ag + NO2 + O2

  Vậy có 3 phản ứng sinh ra kim loại đơn chất 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 65564

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON