ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which of the following statements is NOT true?

  • A. Fossil fuel supplies are unlimited.
  • B. Solar energy is the energy that comes from the sun.
  • C. PV systems provide electricity for the International Space Station.
  • D. A CSP power plant can produce steam even at night. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Phát biểu nào sau đây không đúng?

  A. Nguồn nhiên liệu hoá thạch là vô hạn.

  B. Quang năng là năng lượng từ mặt trời.

  C. Hệ thống PV cung cấp nguồn điện cho Trạm vũ trụ quốc tế.

  D. Cột năng lượng CSP có thể tạo hơi nước vào ban đêm.

  Ta có: “Fossil fuels are expensive and limited sources of energy.” (Nhiên liệu hoá thạch đắt và có hạn.) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26297

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON