ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Which of the following was NOT mentioned as an example of invisible culture?

  • A. How people express interest in what others are saying
  • B. How late is considered impolite
  • C. What topics to avoid in conversation
  • D. What food to eat in a courthouse 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Điều nào sau đây không được đề cập đến như một ví dụ về văn hoá vô hình?

  A. Cách người ta thể hiện sự hứng thú với điều người khác nói.

  B. Muộn bao lâu thì bị coi là bất lịch sự.

  C. Chủ đề nào nên tránh trong các cuộc trò chuyện.

  D. Đồ ăn nào nên ăn trong toà án.

  Câu 2 đoạn 2: “For example, how long we can be late before being impolite, what topics we should avoid in a conversation, how we show interest or attention through listening behavior…”

  Như vậy dễ thấy cả A, B, C đều được đề cập. Chỉ có D sai. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26319

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON