ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  In the first paragraph, the word “fossil fuels” in line 2 means ________.

  • A. fuels formed millions of years from the remains of animals and plants
  • B. nuclear energy
  • C. solar power
  • D. fuel formed from the energy of the wind 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Trong đoạn đầu tiên, từ “fossil fuels” dòng 2 mang nghĩa ______

  A. chất đốt được hình thành qua hàng triệu năm từ phần còn lại của động thực vật

  B. năng lượng nguyên tử

  C. năng lượng mặt trời

  D. chất đốt có từ năng lượng gió

  Fossil fuels (n): nhiên liệu hoá thạch = fuels formed millions of years from the remains of animals and plants 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26287

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON