ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  To help the readers understand some of the benefits of solar energy, the author ________

  • A. provides a list of solar energy projects.
  • B. lists in chronological order the invention of various systems that gather the energy of sunlight.
  • C. describes in detail how a PV system works.
  • D. briefly compares and contrasts the differences in using fossil fuels, nuclear fission and solar energy in electric power systems. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Để giúp độc giả hiểu về ích lợi của năng lượng mặt trời, tác giả ______

  A. liệt kê một loạt dự án quang năng.

  B. liệt kê theo thứ tự ra đời của các hệ thống tập hợp năng lượng mặt trời.

  C. mô tả chi tiết quy trình của hệ thống PV.

  D. so sánh ngắn gọn và tương phản sự khác biệt trong việc dùng nhiên liệu hoá thạch, hạt nhân nguyên tử và năng lượng mặt trời trong hệ thống điện năng.

  Trong đoạn 1, tác giả đưa ra sự so sánh và tương phản ngắn gọn về các dang năng lượng, nêu lên tác dụng và hạn chế của chúng, từ đó làm bật lên lợi ích của năng lượng mặt trời.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON