ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  In the fourth paragraph, the word “which” refers to _______.

  • A. water
  • B. steam
  • C. sunlight 
  • D. solar power

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong đoạn 4, từ “which” nói đến ________

  A. nước

  B. hơi nước

  C. ánh sáng mặt trời

  D. năng lượng mặt trời

  “The concentrated sunlight turns water into steam which turns a turbine that is connected to an electric generator.”

  (Ánh sáng được tập trung chuyển nước từ dạng lỏng sang dạng hơi – làm xoay tuabin được nối với máy phát điện.)

  Thứ làm xoay tuabin chính là hơi nước – steam. 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 26305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON