YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Với giá trị nào của m thì ba hàm số sau đây chỉ có 2 giao điểm?

  \(d_1: y=2x-3; d_2: y=2x+m; d_3: y=5x-m^2\)

   

  • A. \(m=0\)
  • B. \(m= -3\)
  • C. \(m\neq -3\)
  • D. \(m\neq 0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì \(d_1;d_2\) có cùng hệ số góc, nên nếu 2 hàm số này trùng nhau, ta sẽ có vô số giao điểm.

  Vậy: để ba hàm số có 2 giao điểm thì \(d_1;d_2\) không có điểm chung (\(d_1;d_2\) lần lượt giao với \(d_3\) tại 2 điểm phân biệt)

  hệ số góc của \(d_3\) đã khác \(d_1;d_2\) nên \(d_3\) chắc chắn cắt \(d_1;d_2\)

  Vậy để thỏa ycbt thì \(m\neq -3\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA