ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phương trình đường thằng có thể phù hợp với đồ thị sau là:

  • A. \(y=2x\)
  • B. \(y=-3x\)
  • C. \(y=4x-1\)
  • D. \(y=-5x+2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì hàm số trên không đi qua gốc tọa độ nên không thể có dạng \(y=ax\)

  Nhận xét rằng, với x càng lớn, y sẽ càng lớn, x càng bé, y sẽ càng bé nên hàm số đồng biến trên \(\mathbb{R}\)

  Vậy hàm số có dạng \(y=ax+b(a>0;b\neq 0)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA