AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Không vẽ đồ thị, hãy cho biết đa giác được tạo bởi 4 đường thẳng sau là hình gì?

  \(d_1:y=2x+1;d_2:y=2x-3;d_3: y=\frac{-1}{2}x+6;d_4:y=\frac{-1}{2}x-1\)

   

  • A. Tam giác đều
  • B. Hình bình hành
  • C. Hình chữ nhật
  • D. Hình thang cân

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(d_1//d_2;d_3//d_4;d_1\perp d_3\) nên tứ giác được tạo ra là hình chữ nhật

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA