AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng \(y=mx+4\) và \(y=(m-1)x+3\)

  Giá trị của m để hai đường thẳng vuông góc với nhau là:

   

  • A. \(m=-1\)
  • B. \(m=2\)
  • C. \(m\neq 0\)
  • D. Không có m thỏa bài toán

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để hai đường thẳng vuông góc, ta có:

  \(m(m-1)=-1\)

  \(m^2-m+1=0\) (ptvn)

  Vậy không có m thỏa bài toán

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>