YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Visitors to the park must pay an entrance and boat fee, which is approximately $60 regardless of the number of people__________.

  • A. on abroad
  • B. on the board
  • C. abroad
  • D. boarding

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  abroad: ở nước ngoài

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99204

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON