YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Only after food has been dried or canned_____________.

  • A. that it should be stored for later consumption
  • B. should be stored for later consumption
  • C. should it be stored for later consumption
  • D. it should be stored for later consumption

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Cấu trúc đào ngữ với “only after”, trợ động từ cần đảo lên trước chủ ngữ ở mệnh đề thứ 2 (mệnh đề không chứa “only after”).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 99222

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON