YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình bậc hai, biết phương trình đó có nghiệm kép \(x=5\)

   

  • A. \(x^2+10x+25=0\)
  • B. \(x^2+10x-25=0\)
  • C. \(x^2-10x+25=0\)
  • D. \(x^2-10x-25=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Tổng hai nghiệm đó là \(S=x_1+x_2=2x=10\)\(=\frac{-b}{a}\)

  Tích hai nghiệm đó là \(P=x_1.x_2=x^2=25\)\(=\frac{c}{a}\)

  Từ đó suy ra \(a=1;b=-10;c=25\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF