ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình bậc hai, biết phương trình đó có nghiệm kép \(x=5\)

   

  • A. \(x^2+10x+25=0\)
  • B. \(x^2+10x-25=0\)
  • C. \(x^2-10x+25=0\)
  • D. \(x^2-10x-25=0\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Tổng hai nghiệm đó là \(S=x_1+x_2=2x=10\)\(=\frac{-b}{a}\)

  Tích hai nghiệm đó là \(P=x_1.x_2=x^2=25\)\(=\frac{c}{a}\)

  Từ đó suy ra \(a=1;b=-10;c=25\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 433

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1