AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Viết phương trình bậc hai, biết phương trình đó có nghiệm kép \(x=5\)

   

  • A. \(x^2+10x+25=0\)
  • B. \(x^2+10x-25=0\)
  • C. \(x^2-10x+25=0\)
  • D. \(x^2-10x-25=0\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

   Tổng hai nghiệm đó là \(S=x_1+x_2=2x=10\)\(=\frac{-b}{a}\)

  Tích hai nghiệm đó là \(P=x_1.x_2=x^2=25\)\(=\frac{c}{a}\)

  Từ đó suy ra \(a=1;b=-10;c=25\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>