YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m: \(x^2-(2m+1)x+m^2+m-6=0\)

  Giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu là:

   

  • A. \(m>2\)
  • B. \(m>-3\)
  • C. \(m>2\) hoặc \(m<-3\) 
  • D. \(-3<m<2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\Delta =4m^2+4m+1-4m^2-4m+24=25>0\)

  Vậy pt luôn có 2 nghiệm phân biệt.

  Để pt có 2 nghiệm trái dấu thì \(m^2+m-6<0\Leftrightarrow (x+3)(x-2)<0\Rightarrow m<-3\) hoặc \(m>2\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 438

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF