AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình bậc hai ẩn x tham số m: \(x^2-(2m+1)x+m^2+m-6=0\)

  Giá trị của m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu là:

   

  • A. \(m>2\)
  • B. \(m>-3\)
  • C. \(m>2\) hoặc \(m<-3\) 
  • D. \(-3<m<2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(\Delta =4m^2+4m+1-4m^2-4m+24=25>0\)

  Vậy pt luôn có 2 nghiệm phân biệt.

  Để pt có 2 nghiệm trái dấu thì \(m^2+m-6<0\Leftrightarrow (x+3)(x-2)<0\Rightarrow m<-3\) hoặc \(m>2\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA