AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(-x^2+8x-17=0\). Tổng và tích của 2 nghiệm phương trình trên là: 

  • A. \(S=8; P=17\)
  • B. \(S=-8; P=17\)
  • C. \(S=8; P=-17\)
  • D. Không tìm được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\Delta '=4^2-(-1)(-17)=-1<0\) nên phương trình vô nghiệm

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>