ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(-x^2+8x-17=0\). Tổng và tích của 2 nghiệm phương trình trên là: 

  • A. \(S=8; P=17\)
  • B. \(S=-8; P=17\)
  • C. \(S=8; P=-17\)
  • D. Không tìm được
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\Delta '=4^2-(-1)(-17)=-1<0\) nên phương trình vô nghiệm

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1