YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(-x^2+8x-17=0\). Tổng và tích của 2 nghiệm phương trình trên là: 

  • A. \(S=8; P=17\)
  • B. \(S=-8; P=17\)
  • C. \(S=8; P=-17\)
  • D. Không tìm được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\Delta '=4^2-(-1)(-17)=-1<0\) nên phương trình vô nghiệm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 430

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF