ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Tổng và tích 2 nghiệm của phương trình \(x^2+6x-2017=0\) lần lượt là:

  • A. \(S=-6;P=2017\)
  • B. \(S=6;P=-2017\)
  • C. \(S=6;P=2017\)
  • D. \(S=-6;P=-2017\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Do hệ số a, c trái dấu nên pt chắc chắn có 2 nghiệm phân biệt

  Áp dụng định lí Vi ét; ta có:

  \(x_1+x_2=\frac{-b}{a}=-6\) \(x_1.x_2=\frac{c}{a}=-2017\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE