AMBIENT
 • Việc tác giả dẫn ra các tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, TPP nhằm mục đích gì?

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Việc tác giả dẫn ra các tổ chức hợp tác kinh tế quốc tế: WTO, ASEAN, TPP nhằm mục đích:
   • Cho mọi người thấy thời đại ngày nay là thời đại hội nhập kinh tế.
   • Khuyên chúng ta mở rộng tầm nhìn, kết nối với thế giới bên ngoài.
  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>