AMBIENT
 • Anh/ chị có đồng tình với quan điểm: “dù đường có xa vạn dặm, nhưng không đi thì chẳng khi nào đến được cả.”? Vì sao?

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Thí sinh có thể đồng ý, không đồng ý hoặc chỉ đồng ý một phần với quan điểm “dù đường có xa vạn dặm, nhưng không đi thì chẳng khi nào đến được cả.”
  • Thí sinh phải lí giải được quan điểm của mình:
   • Đồng ý: dù đường có xa vạn dặm, nhưng không đi thì chẳng khi nào đến được cả, vì cuộc sống có muôn vàn khó khăn trở ngại, như đường xa vạn dặm, nhưng không phải vì thế mà ta buông xuôi bỏ mặc. Mọi người phải có hành động cụ thể, phải giải quyết từ việc nhỏ nhất, vì việc nhỏ không làm thì cũng chẳng bao giờ xong. Khi đã có đường đi thì đích đến sẽ mở ra.
   • Không đồng ý: dù đường có xa vạn dặm, nhưng không đi thì chẳng khi nào đến được cả, vì thấy cuộc sống quá khó khăn, nên phó mặc cho số phận.
   • Đồng ý một phần nào đó. (thí sinh có lí giải hợp lí được chấp nhận)
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA