YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Véc tơ cường độ điện trường tại mỗi điểm có chiều

  • A. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử dương tại điểm đó.
  • B. cùng chiều với lực điện tác dụng lên điện tích thử tại điểm đó.
  • C. phụ thuộc độ lớn điện tích thử.
  • D. phụ thuộc nhiệt độ của môi trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA