AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điệm tích điểm q1 = 2.10-8C; q2 =  -1,8.10-7C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng 12cm trong không khí. Đặt một điện tích q3 tại điểm C. Tìm vị trí, dấu và độ lớn của q3 để hệ 3 điện tích q1, q2, q3 cân bằng?

  • A. q3 =  - 4,5.10-8C; CA =  6cm; CB = 18cm
  • B. q3 =  4,5.10-8C; CA =  6cm; CB = 18cm
  • C. q3 =  - 4,5.10-8C; CA =  3cm; CB = 9cm
  • D. q3 =  4,5.10-8C; CA =  3cm; CB = 9cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>