YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một electron bay từ bản âm sang bản dương của tụ điện phẳng. Điện trường giữa hai bản tụ có cường độ 9.104 V/m. Khoảng cách giữa hai bản là d = 7,2 cm. Khối lượng của e là 9,1.10-31kg. Vận tốc đầu của electron là không. Vận tốc của electron khi tới bản dương của tụ điện là

  • A.  4,77.107 m/s 
  • B. 3,65.107 m/s  
  • C. 4,01.106 m/s  
  • D. 3,92.107 m/s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Mã câu hỏi: 20819

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA