YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Có bốn vật A, B, C, D kích thước nhỏ, nhiễm điện. Biết rằng vật A hút vật B nhưng lại đẩy C. Vật C hút vật D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

  • A. Điện tích của vật A và D trái dấu.      
  • B. Điện tích của vật A và D cùng dấu.
  • C. Điện tích của vật B và D cùng dấu.    
  • D. Điện tích của vật A và C cùng dấu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADMICRO

Mã câu hỏi: 20792

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA