YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố định

  • A. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4.
  • B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4.
  • C. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.
  • D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 20764

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Điện tích. Điện trường

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON