AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ 3 Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để điện tích này cân bằng, khi q và 4q giữ cố định

  • A. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng r/4.
  • B. Q < 0, đặt giữa hai điện tích cách 4q khoảng 3r/4.
  • C. Q > 0, đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.
  • D. Q tùy ý đặt giữa hai điện tích cách q khoảng r/3.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>