AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có ba tụ điện giống nhau có C = 2µF được mắc thành bộ. Cách mắc nào sau đây cho bộ tụ điện có điện dung tương đương Cb = 3µF?

  • A. Mắc nối tiếp 3 tụ.
  • B. Mắc song song 3 tụ.
  • C. Mắc một tụ nối tiếp với hai tụ song song.
  • D. Mắc một tụ song song với hai tụ nối tiếp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>