AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (ε = 81) cách nhau 3 (cm). Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.10-5 (N). Hai điện tích đó

  • A.  trái dấu, độ lớn là 4,472.10-2 (μC).
  • B. cùng dấu, độ lớn là 4,472.10-10 (μC).
  • C.  trái dấu, độ lớn là 4,025.10-9 (μC).
  • D. cùng dấu, độ lớn là 4,025.10-3 (μC).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>