AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hiệu điện thế giữa hai điểm M, N là UMN = 40 V. Chọn câu chắc chắn đúng:

  • A. Điện thế ở M là 40 V
  • B. Điện thế ở N bằng 0
  • C. Điện thế ở M có giá trị dương, ở N có giá trị âm
  • D.  Điện thế ở M cao hơn điện thế ở N 40 V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>